Hem


Vill du och ditt företag upptäcka nya lönsamma affärer?

På Ampersand arbetar vi med smarta företag som vill öka sin lönsamhet genom att se nya osedda kundgrupper. Vi skivar världen på genus, ålder och etnicitet – tre stora grupper i samhället med stor och ökande köpkraft.

Genom att sätta dem i centrum när man tar fram affärsstrategier, produktutvecklar och marknadsför kan företag öka sin lönsamhet.

När du inkluderar nya kundgrupper och deras önskemål, får du ett nytt och bredare erbjudande som tilltalar även de kunder du redan har.

Ampersand är engelska för tecknet &. Vi heter så just för vi lägger till ett perspektiv, tillför nya affärsmöjligheter, tillämpar nya dimensioner. Vi som driver Ampersand har lång erfarenhet av att vara chef, ledare och förändringsagent inom design, produktutveckling och PR i en av världens tuffaste branscher, fordonsindustrin.
(Loggan)


Fyra steg till ökad lönsamhet

Vill du veta mer om dina möjligheter?
Är du i behov av innovationsledning?
Vill du utmana er kommunikationsstrategi?

Tveka inte att höra av dig – vi lyssnar!