Hem


Vill du och ditt företag upptäcka nya lönsamma affärer?

På Ampersand arbetar vi med smarta företag som vill öka sin lönsamhet genom att se nya osedda kundgrupper. Vi skivar världen på genus, ålder och etnicitet – tre stora grupper i samhället med stor och ökande köpkraft.

Genom att sätta dessa i centrum i ramtagning av affärsstrategi, produktutveckling och marknadsföring kan företag öka sin lönsamhet.

Att inkludera nya kundgrupper och deras önskemål innebär inte att du exkluderar dina befintliga kunder. Snarare tvärtom.

Det nya erbjudandet kommer med största sannolikhet att tilltala även dem.


Jobba med oss

Är du osäker på vad du behöver, eller vad det kostar? Vi diskuterar gärna hur vi kan arbeta tillsammans.

Ring oss eller kontakta oss med hjälp av knappen nedan – låt oss inleda ett samtal!