Metoder

I vårt arbete utgår vi från aktuell forskning.  Vi utgår från innovationsmetoder som user driven innovation, design thinking och service design för att nämna några. Vi använder även vår en egen metod LASS.

LASS står för:

  • Look
  • Ask
  • Solve
  • Sell

Med hjälp av LASS kan vi tillsammans se till att ni får kundfokus igenom hela er process. Vi kan hjälpa er göra kundundersökningar där ni får helt andra svar än ni trott – för vi vet, att som man ropar får man svar.


Är du intresserad av att köpa vår bok. Kontakta oss eller beställ via Liber förlag:
https://www.liber.se/produkt/lass-is-more-22047