Om oss grundare

Ampersand är ett affärsutvecklingsföretag som grundandes 2008 och ägs av fyra kvinnor som alla satt i projektledningen för Volvos konceptbil YCC, den som ofta kallas för tjejbilen.  (länk till YCC)
Vi arbetar efter LASS metoden med ett helhetsperspektiv där slutkunden är närvarande från början till slut.
Våra kunder är framsynta företag som vill hitta lönsamheten i mångfald genom att sätta kunden i centrum av affärsstrategier, produktutveckling och marknadsföring. De vet att det är nya kundgrupper som står för den ökade köpkraften inom många affärsområden.

Ampersand arbetar framförallt med:

  • Genus: Kvinnor utgör knappast en nischmarknad. Sedan många år, åtminstone i västvärlden, har hon sin egna ekonomi och fattar sina egna beslut. Kvinnor idag bestämmer över två tredjedelar av den globala konsumtionen, i västvärlden är siffran ännu högre, över 80%.
    I andra branscher är männen de nya kunderna som hudvård och smycken.
  • Ålder: Fyrtiotalisterna är friskare och rikare än någonsin förr. De vill ha kvalitet och har råd att betala för den. De kallas Whops: Wealthy Healthy Older People. Det sägs att 80 procent av Sveriges förmögenhet ägs av dem som är över 55 år. Och ändå marknadsför sig de flesta företag mot 32-åringar. 
    I andra branscher är det de unga som behöver lyssnas på. Inom kollektivtrafiken till exempel, är 25-åringar den mest kritiska kundgruppen.
  • Etnicitet: Nysvenskar är en kundgrupp som få produktutvecklare eller marknadsförare bryr sig om. Här finns möjlighet till goda affärer för en mängd aktörer, från dagligvaruhandeln till småhustillverkare. Den blomsterhandlare som förstår att hundratusentals människor i Sverige vill ha hyacinter till vårdagsjämningen kan skaffa sig en ny högsäsong.

Vi är övertygade om att morgondagens vinnare är de företag som agerar klokt på kunskapen om nya kundgrupper. De utvecklar nya produkter, anpassar sitt budskap eller tillämpar ett nytt sätt att sälja efter de nya kundernas behov. De företag som tidigt ser omvärlden med nya ögon, har stora möjligheter att ta marknadsandelar.


Ampersand är ett affärsutvecklingsföretag som specialiserar sig på att hjälpa företag och organisationer att hitta nya osedda kundgrupper med affärspotential. Vi driver en inkluderande produktutveckling där vi ger konkurrenterna en riktig match. Med insikten om vilka kunderna är och därmed deras behov, hjälper vi företag att hitta lösningar som är bra för fler. Hela vägen från strategi till produkt och marknad.


Camilla Tonnqvist Palmertz är civilingenjör inom maskinteknik från Chalmers och har en lång industriell erfarenhet. Hon har över tjugo års erfarenhet av bilsäkerhet och biomekanik, dvs människokroppens tolerans mot krockvåld. Camilla har sina rötter i Volvo Personvagnar och var initiativtagare och projektledare för YCC-projektet. På senare år har hon har arbetat inom Geely sfären på CEVT och produktplanerat det nya kinesiska bilmärket Lynk&Co. Kunden och användarperspektivet har alltid varit i fokus för Camilla.

Tatiana Butovitsch Temm är från början journalist med erfarenhet från både dagspress och näringsliv. Som Corporate Communications Manager på Volvo Personvagnar arbetade hon i YCC-projektet som ansvarig för den strategiska planen för lansering och kommunikation av vad som blev Volvos mest framgångsrika PR satsning.
I sin roll som kommunikationschef inom industri och forskning, bla inom RISE, har hon arbetat med innovations- och kommunikationsfrågor.
Att hitta nya vägar och nya affärsområden har alltid intresserat Tatiana.


Maria Widell Christiansen har jobbat många år med produktutveckling och produktstrategi. Inom Volvo Personvagnar har hon bla varit chef över Prototypverkstan, chef över 3D designers, arbetat med cykelplanarbete och strategier inom China Business Office.
I YCC projektet ledde Maria projektteamet på design.
För Maria är det viktigt att hitta det naturliga sambandet mellan form och funktion. Det finns inga problem, bara lösningar, många lösningar.

Elna Holmberg är medgrundare av Ampersand.Du når oss på